Trutz nit so!

 

 
Mädche, heer' mer uf zu trutze!
Was soll dann das Trutze nutze?
Guck, die schnippig Schnut
Steht dir gar nicht gut,
Wann de in de Spichel siehscht,
Meenscht de, Schatz, bischt du so wiescht!

Vun dem Tzutze kriesch de Falte
Un dann zählsch de zu de Alte.
Awer wann de lachscht
Un kee Brutsch meh machscht,
Schatz, dann muß ich der gestehn,
Bischt de werklich wunnerscheen.

Trutze muscht de bleiwe losse,
Das sin weiter nix als Bosse,
Wie bei klenne Kinn,
Wo nit artig sin.
Also, Lißche, kehr dich um,
Daß ich zu meim Kißche kumm!

Un 'es Lißche lacht e bißche.
Wuppdig, hats a schun e Kißche.
"Lißche, dut das weh?"
"Besser noch sin zwee."
"Aach e drittes schmackt nit schlecht."
Dreimol drei is Buwerecht.
 

 
Gedicht und Bilder aus Paul Münch -
Mei' Herzerweiterung.
Feldpostausgabe, Kaiserslautern, Dezember 1940
 

zurück